Behandling af Persondata

Når Pantebrevsselskabet CPH A/S er i besiddelse af dine persondata, behandler vi dem på en gennemsigtig og sikker måde.

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:
Pantebrevsselskabet CPH A/S
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
CVR nr. 35860819
Telefon 20336864

Vi behandler følgende almindelige persondata om dig:
– Navn og adresseoplysninger
– Lønsedler
– Årsopgørelser
– Regnskaber
– Mail og telefonoplysninger
– Størrelse af husstand
– Budget
– Kontooplysninger
– Kopi af pas og sygesikringskort (krav iflg. Hvidvaskningsloven).

Vi behandler ikke følsomme persondata.

Hvorfor behandler vi dine persondata?
Vi behandler dine persondata i forbindelse med din status som debitor på pantebrev eller gældsbrev, som tilbydes og evt. købes af Pantebrevsselskabet CPH A/S. Formålet med dette er at vurdere og sikre grundlaget for betalingen på det pågældende lån eller fordring.

Desuden behandles dine data ved en udlejning eller køb/salg af fast ejendom, såfremt dette skulle være tilfældet.

Opbevaring af persondata
Pantebrevsselskabet CPH A/S opbevarer dine persondata så længe forretningsforholdet består under hensyntagen til reglerne i skattelovgivningen og hvidvaskningsloven.
Hvis dine oplyste persondata er forkerte eller ufuldstændig, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Videregivelse af dine persondata
Pantebrevsselskabet CPH A/S videregiver persondata til andre, hvis du har givet dit samtykke, eller det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata Pantebrevsselskabet CPH A/S behandler om dig. Hvis du henvender dig til Pantebrevsselskabet CPH A/S, kan du få tilsendt en kopi af dine persondata, enten fysisk eller pr. mail.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over Pantebrevsselskabet CPH A/S’s behandling af dine persondata, kan du kontakte selskabet, eller du kan kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K., tlf. 33193200, mail dt@datatilsynet.dk